TROTS registry

TROTS registry

Bij een trombosearm wordt onderscheid gemaakt tussen een primaire en secundaire trombose. Een secundaire trombose ontstaat door een (infuus) lijn in de ader of in het kader van een maligniteit. Een primaire trombose kan idiopathisch zijn of in het kader van het veneus thoracic outlet syndroom (VTOS). Bij het VTOS is er sprake van een positie afhankelijke compressie van de ader, vaak bij maximale abductie van de arm, waardoor een trombose kan ontstaan. Soms is er ook sprake van een duidelijke inspanningscomponent, zoals bij een topsporter. Een primaire trombosearm is zeldzaam, zeker bij adolescenten.

Er is veel discussie over de diagnostiek en behandeling van een primaire trombosearm. De literatuur is spaarzaam en de literatuur die er is beschrijft bijna alleen maar een volwassen populatie. In de praktijk zijn er grofweg twee behandel strategieën: een conservatieve behandeling met bloedverdunners en een invasieve behandeling met een thoracic outlet decompressie operatie (eerste rib resectie) wel of niet gecombineerd met een endovasculaire behandeling. Welke behandeling een patiënt krijgt is grotendeels afhankelijk van de lokale voorkeur en de betrokken specialismen.  

Om meer inzicht te krijgen in de behandeling van patiënten met een primaire armtrombose is de thoracic outlet syndrome (TROTS) registry gestart. Elke patiënt van 16 jaar of ouder met een primaire trombosearm, ongeacht de behandeling, kan worden geïncludeerd in de registry. Het TROTS registry is een nationale (en wellicht toekomstig internationale) multidisciplinaire registry, waarbij alle betrokken specialismen kunnen aanhaken.

Voor vragen over de TROTS registry kunt u contact opnemen met drs. Ludo Schropp, coördinerend arts-onderzoeker vaatchirurgie UMC Utrecht: l.schropp-3@umcutrecht.nl