SEMPED Studie

SEMPED StudiE

ECMO (extracorporele membraan oxygenatie) is de laatste behandeloptie voor kinderen met ernstig falen van het hart en/of de longen. Deze behandeling wordt voornamelijk uitgevoerd in het Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam en het Amalia kinderziekenhuis te Nijmegen. De helft van kinderen die met ECMO worden behandeld krijgen een bloedings- en/of trombotische complicatie. 

Een van de problemen bij kinderen aan de ECMO is het feit dat er stolsels in het ECMO systeem ontstaan. Alle ECMO systemen vertonen trombusvorming na gebruik bij kinderen. Het is belangrijk om deze trombi
te voorkomen, omdat deze kunnen leiden tot trombose in de patiënt en tot dysfunctie van de pomp of oxygenator. Het is echter nog niet bekend wat de samenstelling van deze trombi is en welke hemostatische structuren verantwoordelijk zijn voor de adhesie van deze trombi aan het oppervlak
van het ECMO circuit. 

Meer inzicht in de samenstelling en de structuren die aan het oppervlak kleven zou kunnen leiden tot alternatieve antistollingsopties die beter gericht zijn op de structuren waaruit trombi in het ECMO zijn opgebouwd. Een gerichte antistollingsstrategie zou kunnen leiden tot een verminderde incidentie van circuit trombi en embolisatie naar de patiënt. Om deze reden is de SEMPED studie opgestart. De SEMPED studie is een internationale prospectieve studie naar de samenstelling van trombi en structuren op het oppervlak van gebruikte ECMO circuits in kinderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van licht microscopie, en scanning elektronen microscopie (SEM). 

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Drs. J. Drop, arts-onderzoeker op dit project: j.drop@erasmusmc.nl.

Publicatie:

Werkgroepleden

Idske C.L. Kremer Hovinga

UMC Utrecht

Monique Suijker

UMC Utrecht

Irene L.M. Klaassen

Amsterdam UMC

Eva Rettenbacher

Amsterdam UMC

Frans J. Smiers

Leiden UMC

Marjet A. Stein-Wit

UMC Groningen

Maroeska te Loo

Radboud UMC

C. Heleen van Ommen

Erasmus UMC

Katja Heitink-Pollé

Prinses Maxima Centrum Utrecht

Margreet Veening

Prinses Maxima Centrum Utrecht

Arien van der Veer

Maastricht UMC