Perinatale stroke

Diagnostiek, behandeling en follow-up

pexels-cdc-3993239

Perinatale ischemische stroke wordt gedefinieerd als een heterogene groep cerebrovasculaire aandoeningen ten gevolge van focale cerebrale arteriële of veneuze occlusie, die ontstaan vanaf 20 weken zwangerschapsduur tot 28 dagen postpartum.

Perinatale ischemische stroke wordt geclassificeerd op basis van de leeftijd waarop de diagnose wordt gesteld, omdat het exacte moment van het ontstaan van de stroke vaak niet vast te stellen is.

De meeste vormen van perinatale strokes zijn symptomatisch gedurende de eerste dagen na de geboorte zoals neonatale arteriële ischemisch stroke (AIS), cerebrale sinoveneuze trombose (SVT) en het periventriculaire infarct (PVI). Bij veronderstelde AIS en  PVI wordt de diagnose pas retrospectief na de 28ste dag postpartum gesteld.

In deze leidraad wordt de diagnostiek, behandeling en follow-up besproken van perinatale ischemische stroke.

De huidige leidraad is een revisie van de eerste leidraad van 2011. In deze revisie wordt de diagnostiek uitgebreider besproken, is het advies tav trombofilie onderzoek aangepast en is een module over follow-up en revalidatie toegevoegd.

Deze leidraad is opgesteld door:

Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde; Sectie Kinderhematologie en oncologie; Werkgroep Pediatrische Trombose en Stroke: A. Donker, K. Heitink, I.L Klaassen, I.C.L Kremer-Hovinga, D.M.W.M. te Loo, C.H. van Ommen. E. Rettenbacher, F.J. Smiers, M. Stein-wit, M.H. Suijker, M.A. Veening.
Nederlands-Vlaams werkgroep Neonatale Neurologie: C. Peeters-Scholte, R.J. Lunsing, L.S. Smit, N.E. van der Aa, J. Dudink, vertegenwoordigers van de sectie Neonatologie van de Nederlandse Vereniging voor kindergeneeskunde en van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Sectie kinderrevalidatie, werkgroep cerebrale parese en werkgroep vroegbehandeling van de Vereniging voor Revalidatie Artsen: M. Ellenbroek-Hardenberg, J. van Munster. Sectie kinderradiologie en sectie neuroradiologie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie: M.H.G. Dremmen, L.C. Meiners. Kinderoogarts prof.dr. N. Schalij, oogarts LUMC.

 

Datum: 2021