The Edoxaban Hokusai VTE PEDIATRICS Studie

The Edoxaban Hokusai VTE PEDIATRICS Studie

Directe orale anticoagulantia hebben ook bij kinderen veel voordelen boven de huidige “standard of care”. Je kan ze oraal toedienen, en er is geen monitoring nodig. Voor kleine kinderen en zuigelingen zijn er orale suspensies beschikbaar. Edoxaban is een van de DOACs. 

In deze studie wordt de effectiviteit en veiligheid van Edoxaban bij kinderen onderzocht in vergelijking met “standard of care”, bestaande uit laag-moleculair-gewicht heparine, gevolgd door vitamine K antagonisten.

Deze studie is momenteel afgerond. De resultaten worden binnenkort gepubliceerd.

Contact: kinderhematologie@erasmusmc.nl