CHECKid Studie

CHECKID Studie

ECMO (extracorporele membraan oxygenatie) is de laatste behandeloptie voor kinderen met ernstig falen van het hart en/of de longen. Deze behandeling wordt voornamelijk uitgevoerd in het Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam en het Amalia kinderziekenhuis te Nijmegen. De helft van kinderen die met ECMO worden behandeld krijgen een bloedings- en/of trombotische complicatie. 

Ondanks technologische vooruitgang en klinische expertise bestaat er nog weinig inzicht in de veranderingen in de bloedstolling gedurende de ECMO behandeling. Ook kunnen de bloedings – en/of trombotische complicaties tot op heden moeilijk worden voorspeld, aangezien het onbekend is wat de associatie is tussen stollingstesten (aPTT, PT, Anti-Xa, ROTEM/TEG) en bloedings- en trombotische complicaties.

Het is belangrijk om deze complicaties te voorkomen, omdat deze complicaties zijn geassocieerd met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit. De CHECKID studie is een prospectieve observationele studie bij alle kinderen aan de ECMO. In deze studie worden de associatie tussen stollingstesten en complicaties, en de toegevoegde waarde van een nieuwe stollingstest (trombinegeneratie) en veranderingen in de bloedstolling gedurende de ECMO behandeling onderzocht.

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Drs. J. Drop, arts-onderzoeker op dit project: j.drop@erasmusmc.nl.