Arterieel herseninfarct

Diagnostiek en behandeling

blood-pressure-small
De incidentie van een arterieel herseninfarct (AIS) bij kinderen is ongeveer 1.2-1.8 per 100.000 kinderen per jaar, met een mortaliteit van ongeveer 10%. In tegenstelling tot volwassenen is er vaak een delay of wordt initieel een verkeerde diagnose gesteld. Snelle behandeling is essentieel om blijvende hersenschade te voorkomen of te beperken. De meest voorkomende oorzaken zijn arteriopathie, infectie of inflammatie en trombo-embolie. Het is daarom belangrijk om bij verdenking op een AIS kinderen naar een expertisecentrum met kinder intensive care en de mogelijkheid tot endovasculaire therapie te transporteren. In Nederland zijn dit de zeven academische kinderziekenhuizen.
 
Het doel van dit protocol is om een praktische handleiding te geven voor de diagnostiek en behandeling van AIS bij kinderen vanaf 29 dagen tot 18 jaar oud. 

Deze richtlijn is opgesteld door:

Amsterdam UMC: DP Bakker, E van den Berg, KJ Kersbergen (allen kinderneurologie)
Erasmus MC Rotterdam: M Hunfeld (kinderneurologie), CH van Ommen (kinderhematologie)
Leids UMC: ES van Etten, CMPCD Peeters – Scholte (beide kinderneurologie), MAA van Walderveen (neuro/interventieradiologie), P Brouwer, A van Es (interventie radiologie), MC Kruit (neuroradiologie), D Steenbeek (revalidatiegeneeskunde)
Maastricht UMC: A Knijnenburg, RJ Vermeulen (beide kinderneurologie)
Radboud UMC Nijmegen: WH Galama, C Haaxma (beide kinderneurologie)
UMC Groningen: J Helfferich (kinderneurologie)
UMC Utrecht: KPJ Braun, JC Harteman, EM Hopmans (allen kinderneurologie)
Elizabeth ziekenhuis Tilburg: J Niermeyer (kinderneurologie)

Datum: 2022