IPTN

International Pediatric Thrombosis Network

iptn logo vierkant

Het International Pediatric Thrombosis Network (IPTN) is een internationale groep experts op het gebied van kindertrombose. Hun missie is de zorg van alle kinderen met trombose te verbeteren door internationale onderzoekssamenwerking. De doelstellingen van het IPTN zijn:

(1) het initiëren van internationale onderzoekssamenwerking op het gebied van pediatrische trombose door prospectieve internationale observationele studies mogelijk te maken met behulp van de Throm-PED-registratie en

(2) het functioneren als platform voor het Throm-PED Clinical Trial Network. Dit Network bestaat uit pediatrische trombosecentra met klinische ervaring en infrastructuur voor zowel academisch geïnitieerde trials als industrie gesponsorde trials.

Throm-PED registry

Elke kliniek die kinderen met trombose behandelt, kan lid worden van de IPTN. Elk IPTN lid verzamelt prospectief gegevens van hun pediatrische patiënten met trombose in de Throm-PED registratie, waaronder leeftijd, geslacht, locatie, risicofactoren, behandeling en korte termijn uitkomsten. Elk IPTN lid kan een voorstel doen voor een nieuw deelonderzoek, een IPTN-project, dat gebruik maakt van de Throm-PED registratie. Een van de huidige projecten is de DOAC-registry. 

Wilt u met uw centrum actief lid worden van de IPTN, neemt u dan contact op met: iptn@erasmusmc.nl

Organisatie IPTN