Preventie van trombose bij kinderen

Preventie

fotopreventie

Trombose bij kinderen ontstaat met name bij kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis. Helaas zijn door de lage incidentie van trombose bij kinderen profylaxe studies moeilijk uitvoerbaar. Momenteel is de research er op gericht om risicomodellen te ontwikkelen, omdat trombose bij kinderen altijd een multifactorieel proces is. Deze risicomodellen zijn nog niet gevalideerd.

Vooralsnog wordt daarom geadviseerd om bij elk kind, opgenomen in het ziekenhuis, het risico op trombose af te wegen tegen het risico op bijwerkingen van de tromboseprofylaxe.

Niet-pubers komen in principe niet in aanmerking voor trombose profylaxe tenzij zij een centraal veneuze lijn hebben voor langdurige parenterale voeding of een trombose in de voorgeschiedenis. Bij pubers wordt geadviseerd de volwassen richtlijnen te volgen. 

Stroomdiagram diagnose en behandeling DVT en/of PE bij kinderen

Deze richtlijn is opgesteld als module in de NIV richtlijn Antithrombotisch beleid. Werkgroep tromboseprofylaxe bij kinderen: dr R Bakx, kinderchirurg; dr CH van  Ommen, kinderhematoloog; dr E Wildschut, kinderintensivist.

Datum: 2016