Over ons

WERKGROEP PEDIATRISCHE TROMBOSE EN STROKE​

De werkgroep Pediatrische Trombose en Stroke is een werkgroep van de sectie Kinderhematologie van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde. Deze werkgroep werd in 2008 opgericht. Elk academisch ziekenhuis wordt door minimaal 1 kinderhematoloog in deze werkgroep vertegenwoordigd.

Het doel van deze werkgroep is het bewerkstelligen van uniform, evidence-based management van trombose bij alle kinderen in Nederland. De belangrijkste taak is daarom het opstellen en updaten van richtlijnen voor de diagnose, preventie en behandeling van trombose bij kinderen. De werkgroep initieert nationaal trombose onderzoek, zoals de NEOCLOT studie. Verschillende centra nemen deel aan internationale studies, die vooraf worden besproken in de werkgroep.

De werkgroep vergadert minimaal driemaal per jaar.

U kunt contact opnemen met de werkgroep via het secretariaat van de sectie Kinderhematologie via sectie.kinderhematologie@erasmusmc.nl